About OsloMet..Om OsloMet

 
 
 
 
 

....

Oslo Metropolitan University, referred to as OsloMet abbreviated, is Norway’s third largest university. OsloMet offers a unique range of professional programs that provide students with high-impact skill sets that qualify them for professions that contribute to future welfare and value creation. The majority of the study programs OsloMet offers are professional programs in which theoretical courses and supervised professional training are closely aligned. OsloMet provides education that qualifies students for employment in the health and social services education, and public administration, media, design, arts, and for technical and business administrative positions in business and industry.

In its overarching research strategy OsloMet highlights both interdisciplinary and regional cooperation. OsloMet’s comparative advantage is that the institution performs research within and between the professions taught. This provides OsloMet with the opportunity to influence welfare policy and to serve as an important contributor to policy making by decision-making bodies. Through dialogue and cooperation between research, education, society, business and industry, results and expertise are shared and solutions are created for a continuously changing world.

..

OsloMet – storbyuniversitetet, er det tredje største universitetet i Norge. OsloMet tilbyr et unikt utvalg studieprogrammer som gir studentene innflytelsesrike ferdighetssett og kvalifiserer dem for yrker som bidrar til fremtidig velferd og verdiskapning. De fleste studieprogrammene OsloMet tilbyr er profesjonelle programmer der teoretiske kurs og faglig opplæring er nært tilknyttet hverandre. OsloMet gir utdanning som kvalifiserer studenter til sysselsetting i helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig forvaltning, media, design, kunst og til tekniske og bedriftsadministrative stillinger i industri og næringslivet.

I sin overordnede forskningsstrategi fremhever OsloMet både tverrfaglig og regionalt samarbeid. OsloMets sammenlignbare fordel er at institusjonen utfører forskning både innenfor og mellom de ulike fagfeltene det undervises i. Dette gir OsloMet muligheten til å påvirke velferdspolitikken og å tjene som en viktig bidragsyter til beslutningsprosesser. Gjennom dialog og samarbeid mellom forskning, utdanning, samfunn og næringsliv så deles resultater og kompetanse, og løsninger skapes for en stadig skiftende verden.

 

....