Our story..Historien bak

.... Gründergarasjen was originally established through Simula Research Laboratory AS back in 2013, and the goal has always been to support the next generation of promising startups at the very beginning of their journey. Building bridges between academia and the startup ecosystem have been part of our unique value proposition from the get go. Over the years we have become experts at facilitating collaborations between startups and students/researchers, as well as helping create the next generation of startups out of academic institutions. In July 2023, Gründergarasjen was started as a limited liability company of its own, still collaborating with academic institutions such as OsloMet, Kristiania University College and Simula. We aim to take this one step further, and develop a powerful incubator where we’re able to catalyse promising startups from students and researchers across academic institutions. However, we will always accept promising entrepreneurs from outside the academic environments. At Gründergarasjen, we believe that the magic is in the mix, where the student startups and academic entrepreneurs, as well as external entrepreneurs, meet, interact and work alongside each other in further developing their startup ideas. .. Gründergarasjen ble opprinnelig etablert gjennom Simula Research Laboratory AS tilbake i 2013, og målet har alltid vært å støtte neste generasjon lovende oppstartsbedrifter helt i begynnelsen av reisen sin. Å bygge broer mellom akademia og økosystemet for oppstartsbedrifter har vært en del av vårt unike verdiforslag fra starten. Gjennom årene har vi blitt eksperter på å legge til rette for samarbeid mellom startups og studenter / forskere, samt bidra til å skape neste generasjon oppstartsbedrifter ut av akademiske institusjoner. I juli 2023 ble Gründergarasjen startet som et eget aksjeselskap, som fortsatt samarbeider med akademiske institusjoner som OsloMet, Høyskolen Kristiania og Simula. Vi tar sikte på å ta dette et skritt videre, og utvikle en kraftig inkubator der vi kan katalysere lovende oppstartsbedrifter fra studenter og forskere på tvers av akademiske institusjoner. Vi vil imidlertid alltid akseptere lovende gründere også utenfor de akademiske miljøene. I Gründergarasjen mener vi at magien ligger i miksen, der student-bedrifter og gründere fra akademia, samt eksterne gründere, møtes, samhandler og jobber side om side i videreutviklingen av sine oppstartsideer. ....